Verander de taal in vBoxxCloud


Overzicht

De taal in de webbrowser kan worrden gewijzigd via web.vboxx.nl. U kunt de gewenste taal instellen voor de gehele organisatie of voor een idividuele gebruiker. Daarbij kunnen (gast)gebruikers ook hun eigen taal aanpassen.
 

Ondersteunende talen

The languages currently supported by the web portal are:
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Portugees
Opmerking: Meer talen zullen in de toekomsitge updates worden ondersteund.
 

De taal wijzien als een (gast)gebruiker


1. Door op "Logged in As ..." te klikken worden de accountinstellingen geopend. 


verander de taal - vboxxcloud


1.1. Gastgebruikers kunnen hun accountinstellingen openen door te klikken op "My Account".


verander de taal als gastgebruiker - vboxxcloud


2. (Gast)gebruikers kunnen de taal wijzigingen en klikken op opslaan om de taal te wijzingen.


de taal wijzien als een gebruiker - vboxxcloud 


 

Verander als administrator de taal voor de gehele organisatie 

 
Instellingen voor een organisatie wijzingen:
 
 1. Klik binnen de organisatie op het tabblad Setting.
 2. Onderaan in het keuze menu kunt u de taal veranderen. De geselecteerde taal zal dan voor alle gebruikers in de geselecteerde organisatie gelden. Laat het veld leeg om de standaardtaal te gebruiken die is ingesteld door vBoxxCloud (Engels).
 3. Selecteer in de standaardtijdzone de gewenste tijdzone, dit is van invloed op de datums en tijden die in het systeem worden weergegeven. Laat het veld leeg om de systeemstandaard te gebruiken.

  verander als admin de taal - vBoxxCloud
 

Verander de taal als administrator voor gebruikers

Verander de taal voor een specifieke gebruiker:

 1. Klik op het tabblad Accounts.
 2. Klik op het poltoot van de gewenste gebruiker om de gebruikersinstellingen te wijzigen.

  verander de taal als administrator - vBoxxCloud

 3. De geselecteerde taal zal dan alleen voor de geselecteerde gebruiker gelden. Laat het veld leeg om de standaardtaal te gebruiken die is ingesteld door vBoxxCloud (Engels).
 4. Selecteer in de standaardtijdzone de gewenste tijdzone, dit is van invloed op de datums en tijden die in het systeem worden weergegeven. Laat het veld leeg om de systeemstandaard te gebruiken.

  verander de taal als administrator 2 - vBoxxCloud