Waarom is het gebruik van groene energie belangrijk?

De harde wind, de kracht van het water, de zon die af en toe schijnt en een hoop biomassa. Dit zijn natuurlijke bronnen waaruit men groene energie opgewekt, maar wat zijn de voordelen van groene energie? En waarom stappen steeds meer bedrijven over op groene energie?

Hoe wordt groene energie opgewekt?

Voor het opwekken van groene energie worden er geen fossiele brandstoffen gebruikt, maar wind, water, zon en biomassa. De wind wekt energie op met behulp van windmolens, die de kinetische energie van de wind omzetten in elektrische energie. Waterkracht wordt meestal opgewekt in dammen in rivieren. Het water stroomt door buizen, die vervolgens een generator activeren. Zonnepanelen absorberen zonnestralen en zetten deze om in energie. Materialen van dierlijke of plantaardige herkomst (biomassa) wekken energie op door verbranding, vergisting of vergassing.

De voordelen van groene energie

 1. Water, wind, zon en biomassa zijn onuitputtelijke bronnen.
 2. Ook bij de productie van de groene stroom komen de volgende schadelijke stoffen niet vrij: koolstofdioxide, zwaveldioxide en stikstofdioxide. Deze stoffen zijn schadelijk, omdat ze het broeikaseffect versterken. Als gevolg hiervan blijft de warmte van de zon op aarde hangen en verdwijnt het niet in de atmosfeer. De temperatuur zal overal op aarde stijgen. De groene energie belast het milieu dus minder.
 3. Veel overheden bieden subsidies aan om het gebruik van groene energie te stimuleren.
 4. Een beter geweten 🙂

De nadelen van grijze energie

 1. Fossiele brandstoffen raken op den duur op.
 2. Bij de productie van de grijze stroom komen de schadelijke stoffen: koolstofdioxide, zwaveldioxide en stikstofdioxide vrij. Deze schadelijke stoffen vormen langetermijnrisico’s voor onze gezondheid.
 3. Daarnaast wordt bij het winnen van de fossiele brandstoffen de omgeving aangetast. Er ontstaan aardbevingen en olievlekken in de oceaan. Hele ecosystemen kunnen permanent worden veranderd.
 4. De fossiele brandstoffen zijn niet in ieder land te vinden, daardoor zijn landen afhankelijk van elkaar. De afhankelijkheid kan als pressiemiddel worden gebruikt, waardoor het tot conflicten kan leiden.

De gevolgen van groene en grijze energie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Steeds meer huishoudens en bedrijven stappen over op groene energie. Klanten zijn zich meer bewust van de opwarming van de aarde en gaan actief op zoek naar duurzamere oplossingen. Of we het nu hebben over koffiebonen of over cloudopslag, klanten stellen hogere eisen aan bedrijven.

vBoxx heeft een paar jaar geleden een stap in de goede richting gezet. Wij streven ernaar om maatschappelijk verantwoord en milieubewust te zijn. Wij houden voortdurend rekening met de impact van ons bedrijf op de maatschappij en het milieu. Dit doen we door alleen samen te werken met leveranciers, die dezelfde duurzame waarden delen. Daarnaast vervangen we de hardware in onze datacenters, vaak door efficiëntere apparatuur en digitaliseren we waar mogelijk. Tot slot is alle wegwerpbare hardware hergebruikt of gerecycled in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Fietsende poppetjes tussen huizen met zonnepanelen.
Benieuwd hoe vBoxx zich inzet voor het milieu en aan duurzaamheid werkt?

Uw data kan wordt opgeslagen in een duurzaam datacenter

We slaan uw gegevens op in datacenters, die zich inzetten voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties. Van energiezuinige koelsystemen tot gecertificeerd gebruik van groene energie. We zorgen ervoor dat we samenwerken met datacenters die energiezuinig en duurzaam zijn.

vBoxx maakt ook deel uit van CO2-emissiecompensatie programma’s, die actief bijdragen aan klimaatbescherming-projecten. We evalueren voortdurend onze infrastructuur en onze partnerschappen met de datacenters, om de energie efficiënt te gebruiken.

ISO 14001 certificaat

Een van de belangrijkste certificaten op het gebied van milieu is het ISO 14001 certificaat. Al meer dan 60 jaar heeft de International Organization for Standardization (ISO) normen opgesteld voor kwaliteit, veiligheid, zekerheid en efficiëntie.

ISO 14001 is een internationale norm met eisen aan het milieumanagementsysteem. Aan de resultaten van het milieumanagementsysteem, waar ons datacenter aan voldoet, worden drie eisen gesteld:

 1. vBoxx verbeterd continu de prestaties en beschermt het milieu.
 2. We beheersen de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten.
 3. vBoxx voldoet aan de wettelijke eisen.

Kies voor duurzame diensten en producten

Het maakt niet uit hoe klein de bijdrage is, want alle kleine beetjes helpen. Of we het nu hebben over recyclen of minder papier gebruiken. Er zijn veel mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Als je een specifieke dienst of product nodig hebt, besteed dan eerst wat tijd aan het onderzoeken van het bedrijfsbeleid. Het zal je verbazen dat veel bedrijven al bezig zijn met duurzaamheid.

Tegenwoordig zijn datacenters essentieel, maar verbruiken erg veel energie. vBoxx kiest zorgvuldig haar partners uit om uw gegevens op te slaan, zodat we duurzame opslag op groene energie kunnen aanbieden. Het zal nog wel even duren, voordat hernieuwbare energiebronnen volledig zijn geadopteerd, maar de interesse wordt steeds bij meer mensen gewekt!

De aardbol met een recycle cirkel en wolken eromheen.
Benieuwd naar onze duurzame cloud?

Bronnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *