Welke invloed heeft de AVG op uw bedrijf?

De digitalisering zorgt voor een hoop veranderingen en zo ook in de wet- en regelgeving van Europa. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt eraan en zal ervoor zorgen dat bedrijven anders moeten omgaan met hun gegevens. Wij zullen u helpen de veranderingen te begrijpen.De AVG is een van de grootste veranderingen in twee decennia voor de Europees gegevensbeschermings-wetgeving. Deze nieuwe wetgeving is ontwikkeld vanuit de eerste Europese beschermingsbeleidsmaatregelen uit de jaren 90. Door de toenemende hoeveelheid gegevens die we creëren, bewerken en opslaan, waren de oude regels niet meer voldoende.

“Publieke en bedrijfsorganisaties die onder de nieuwe wetgeving vallen, moeten zich voorbereiden op de veranderingen”

Wat is de AVG precies?

De nieuwe Europese wetgeving AVG vervangt de verouderde wetgeving inzake gegevensbescherming uit 1995. Volgende EU-website van de AVG is de wetgeving opgericht om de wetgeving inzake gegevensbescherming in Europa te ‘’harmoniseren’’ en biedt meer bescherming en rechten aan particulieren. De AVG brengt grote veranderingen voor bedrijven en alle organisaties die persoonlijke gegevens verwerken.

Na meer dan vier jaar is de AVG in april 2016 aangenomen door het Europees Parlement en de Europese raad. De regelgeving en richtlijnen werden aan het einde van die maand gepubliceerd en de AVG zal op 25 mei 2018 in werking treden.

Hoe zal de AVG mijn bedrijf beïnvloeden?

De AVG wil dat bedrijven technische en organisatorische maatregelen uitvoeren om zo te voldoen aan de nieuwe eisen van het Europees Parlement. Het opkomen voor onze privacy is de voornaamste reden van deze wetsverandering. Bedrijven zullen verschillende oplossingen moeten vinden om de privacy en veiligheid van hun klanten- en werknemersgegevens te kunnen garanderen.

Dit betekent dat u zich opnieuw moet buigen over de wijze waarop de gegevens van uw werknemers en klanten bewaard worden. Denk hierbij aan de beveiligingsmaatregelen van uw in- en externe servers, cloudoplossigen en huidige backup services.

Welke rechten krijgen burgers?

Het recht om vergeten te worden

Personen kunnen verzoeken dat bedrijven persoonlijke gegevens in bepaalde situaties verwijderen. Bijvoorbeeld als de persoonlijke informatie niet meer gebruikt wordt voor het oorspronkelijke doel.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Personen krijgen het recht om een duidelijk kopie op te vragen van hun gegevens die door desbetreffende organisaties worden bewaard. Daarbij hebben zij het recht om deze informatie door te geven aan andere bedrijven, bijvoorbeeld aan een andere online dienstverlener.

Lees meer over de rechten die door de AVG worden verstrekt (engels) 

Hoe kan vBoxx helpen?

Zoals gezegd stel de AVG striktere regels op voor de bescherming van persoonsgegevens. Het geeft daarbij ook duidelijk aan welke maatregelen er genomen moeten worden en encryptie is daar een van. het belangrijkste voordeel van een sterke encryptie is de sterke beveiliging ervan. Krachtige algoritmen en groeiende complexe versleutelingen zijn overal aan te schaffen en het implementeren kost relatief weinig.

Onze cloud vBoxxCloud is een goed voorbeeld van een oplossing die meer biedt dan alleen sterke encryptie van data. Het is voor niet-technische gebruikers een cloud-oplossing die eenvoudig te implementeren en te gebruiken is. En nog belangrijker: de beveiliging van dit product. De vooraf te bepalen beveiligingsinstellingen, encrypties, logbook en tweestapverificatie zorgen ervoor dat gevoelige gegevens op de juiste manier worden bewaard.  Met dit product zijn de beveiligingseisen gemakkelijk te handhaven en voldoe jij aan eisen van de AVG.

Grote bedrijven kunnen problemen ervaren tijdens het beheren van de grote hoeveelheid data. Onze cloud-oplossing biedt u een centrale omgeving waar u kunt bijhouden wat er in uw cloud gebeurt. Daarbij zorgt het ervoor dat de productiviteit in een bedrijf of organisatie hoog blijft en de gegevens zijn beschermd door sterke encryptie.

Lees hier meer over onze veilige cloud-oplossing voor bedrijven.

Is de AVG goed voor mijn bedrijf?  

De AVG heeft als doel om op te komen voor onze beveiliging en privacy. Niet gek in tijden waar gegevens steeds makkelijker te verliezen zijn. Bij vBoxx hebben wij met diverse producten ervoor gekozen om alvast klaar te zijn voor de veranderingen in de regelgeving. En ook u moet zich opnieuw bedenken of de huidig gebruikte systemen wel voldoen aan de eisen van de AVG.

Bent u al een vBoxxCloud-gebruiker? Dan bent u al halverwege!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *