Integreer vBoxxCloud met Microsoft 365

Als uw organisatie toegang heeft tot een commercieel Microsoft 365-abonnement, kunt u vBoxxCloud integreren met Microsoft 365-apps, waardoor gebruikers bestanden kunnen bewerken vanuit de Web Portal.

Tijdens de bewerkingssessie worden bestanden automatisch opgeslagen en worden alle versies bijgehouden.

Geavanceerde functionaliteit omvat:

 • Snel bekijken of bewerken van bestanden rechtstreeks vanuit de Web Portal, zonder bestanden te downloaden of lokale toepassingen te gebruiken.
 • Toegang tot een breed scala aan opmaakhulpmiddelen om lettertypen, afbeeldingen, grafieken, stijlen en meer te beheren.
 • Bewerken en samenwerken met behulp van de functies voor wijzigingen bijhouden en opmerkingen.
 • Automatisch bijhouden van bestandswijzigingen en revisies via de automatische opslagfunctie.
 • Samenwerken met mede-auteurs in realtime.

Vereisten voor Microsoft 365-licentie

Om deze functie te gebruiken, heeft u toegang nodig tot een commercieel Microsoft 365-abonnement. Gebruikers moeten zich aanmelden voordat ze bestanden in de Web Portal kunnen bewerken met hun Microsoft 365-apps.


Ondersteunde gebruikers

Op dit moment hebben alleen beheerders en volledig geauthenticeerde Standaardgebruikers toegang tot deze functie.

Gastaccounts en anonieme gebruikers kunnen hun Microsoft 365-apps niet openen vanuit de Web Portal.

Ondersteunde bestandsindelingen

De volgende bestandsindelingen kunnen worden bewerkt met Microsoft 365-apps:

 • Microsoft Word (.docx)
 • Microsoft PowerPoint (.pptx)
 • Microsoft Excel (.xlsx)


Schakel het Microsoft 365-beleid in

Voordat Standaardgebruikers bestanden kunnen bewerken met hun Microsoft 365-apps, moet een beheerder het Microsoft 365 Integration-beleid inschakelen.

U kunt dit beleid inschakelen bij het maken van een nieuwe organisatie, of u kunt dit beleid bijwerken voor een bestaande organisatie.

Om het Microsoft 365 Integration-beleid in te schakelen voor een bestaande organisatie:

1. Navigeer in de administratieve Web Portal naar de organisatie die u wilt bijwerken en klik op de Instellingen

2. Klik in het Instellingen op het tabblad Beleid

3. Scroll in het tabblad Beleid omlaag naar het gedeelte Microsoft 365 Integration en configureer uw integratievoorkeuren:

 • Klik op de knop Ingeschakeld voor bewerken om geauthenticeerde gebruikers toe te staan bestanden te lezen en bewerken met hun Microsoft-apps.
 • Klik op de knop Ingeschakeld voor alleen-lezen om geauthenticeerde gebruikers toe te staan bestanden te lezen (maar niet te bewerken) met hun Microsoft-apps.
 • Klik op de knop Uitgeschakeld om Microsoft 365-integratie-instellingen uit te schakelen.
activeer de Office 365-integratie in vboxxcloud
4. Klik op de knop Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.


Bekijk en bewerk bestanden met behulp van Microsoft 365-apps

Om bestanden te bekijken of bewerken met Microsoft 365-apps:

1. Navigeer in het tabblad Bestanden van de Web Portal naar het bestand dat u wilt bekijken.

2. Klik met de rechtermuisknop op een ondersteund bestand, wijs Openen in aan en selecteer de juiste Microsoft 365-app.

(In dit geval selecteren we Word Online)


open office-documenten in vboxxcloud


Het bestand wordt automatisch vergrendeld en wordt gemarkeerd met een Bewerkingspictogram in de Web Portal.

vboxxcloud bewerkingspictogram

3. Als u niet bent aangemeld bij Microsoft 365, wordt u gevraagd om u aan te melden.

Klik op de knop Aanmelden met een werk- of schoolaccount om door te gaan.

aanmelden met een Office 365-account - vboxxcloud

4. Na verificatie wordt het bestand geopend in de Microsoft 365-app.


open Word-bestand in vboxxcloud

Opmerking: Als de optie Ingeschakeld voor alleen-lezen is geconfigureerd in de administratieve Web Portal, kunt u het bestand alleen bekijken, zoals aangegeven door het waarschuwingslint.


alleen-lezen Office-bestanden - vboxxcloud

Let op: Wanneer een eindgebruiker Office Online gebruikt om te bekijken en/of te bewerken, bewaart Office Online een tijdelijke kopie van het bekeken en bewerkte bestand voor het renderen en aanbrengen van wijzigingen in het bestand.

Office Online is een service van Microsoft en het gebruik van Office Online is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van Microsoft.


Geavanceerde functionaliteit

Wanneer u werkt in Microsoft 365-apps, heeft u toegang tot geavanceerde functionaliteiten, waaronder:


geavanceerde Microsoft 365-integratie - vboxxcloud


1. Klik op het tabblad Bestand om uw bestand een andere naam te geven.

Opmerking: Als u werkt in de Excel-app, heeft u ook toegang tot de Opslaan als functie, waarmee u het bestand in een ander bestand kunt opslaan. Dit nieuwe bestand wordt opgeslagen in uw hoofdmap.

2. Klik op het tabblad Start om uw klembord te beheren, lettertypen te wijzigen, alinea-instellingen te regelen en stijlen toe te passen zoals gedefinieerd in uw bestand. U kunt ook toegang krijgen tot de functie Zoeken en Vervangen indien nodig.

3. Klik op het Tabblad Invoegen om paginabreuken, tabellen, afbeeldingen, koppelingen en opmerkingen toe te voegen; u kunt ook kop- en voetteksten en voetnoten beheren.

4. Klik op het Tabblad Indeling om marges en paginaopmaakopties te beheren.

5. Klik op het Tabblad Verwijzingen om een inhoudsopgave of andere verwijzingstools in te voegen.

6. Klik op het Tabblad Controleren om de functie voor spellingcontrole te beheren, opmerkingen toe te voegen en bewerkingsactiviteit te tonen.

7. Klik op het Tabblad Beeld om uw voorkeursweergave-instellingen in te stellen. U kunt bijvoorbeeld de weergave van de navigatiepagina regelen, zoominstellingen aanpassen, enzovoort.

8. Klik op het Tabblad Help om toegang te krijgen tot het Microsoft Help-bestand.

9. Klik op de knop Opmerkingen om het paneel Opmerkingen uit te vouwen of in te klappen.


Einde van de bewerkingssessie

Klik op de link Terug naar Mijn bestanden wanneer u klaar bent met bewerken.

U kunt ook uw browsertabblad sluiten om de bewerkingssessie te beëindigen.

Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen.


Opmerking: De Afmelden-koppeling meldt u momenteel af bij vBoxxCloud; het meldt u niet af bij Microsoft 365. Deze functionaliteit zal in toekomstige releases veranderen.