vBoxxCloud versie v2.7.1

Datum van publicatie: Coming Soon

De nieuwe versie v2.7.1 van vBoxxCloud is verbeterd met betrekking tot prestaties, schaalbaarheid, beveiliging en gebruikservaring.


Opmerking: Met de release van vBoxxCloudf v.2.7.1 ondersteunt de desktop-client niet langer verouderde besturingssystemen, zoals Windows Vista, Mavericks v.10.9 en Yosemite v.10.10.

Nieuwe functies:

Sync Status Raport
 

Er is een nieuw synchronisatiestatusrapport beschikbaar voor een eenvoudigere identificatie van de huidige bestanden en mappen op een bepaald apparaat of computer.


sync status report

 

Verbeteringen (binnenkort beschikbaar)

"Gedeeltelijk" geselecteerde folders (selective sync): 

In eerdere releases konden gebruikers met Selectieve synchronisatie volledige mappen deselecteren die niet gesynchroniseerd moesten worden om schijfruimte te besparen. In deze release hebben gebruikers meer controle over welke items worden gesynchroniseerd met behulp van "gedeeltelijk" geselecteerde mappen. Voorheen werden alle nieuwe submappen die aan een map werden toegevoegd automatisch gesynchroniseerd. Gebruikers selecteren nu welke nieuwe submappen automatisch worden gesynchroniseerd, waardoor ruimte op gebruikersmachines verder wordt bespaard.

Wanneer een map is gemarkeerd als "gedeeltelijk geselecteerd", moeten nieuwe submappen die eraan zijn toegevoegd, worden aangeduid met een vinkje om te worden gesynchroniseerd.

 • Een rood vinkje geeft aan dat alle submappen in die aangevinkte map worden gesynchroniseerd.
 • Een map wordt aangeduid als "gedeeltelijk geselecteerd" met een rood vierkant:
 • Selective Sync vBoxxCloud


In het voorbeeld hierboven:
 
 • De eerste map wordt aangeduid als gedeeltelijk geselecteerd. Dit betekent dat alleen toegewezen mappen erin worden gesynchroniseerd.
 • De mappen Onderzoek en Werk in uitvoering zijn gemarkeerd als volledig geselecteerd, met een rood vinkje, zodat alle mappen in die mappen worden gesynchroniseerd.
 • De map Presentaties wordt aangeduid als gedeeltelijk geselecteerd.
 • De submap Presentatie 1 wordt aangeduid als gedeeltelijk geselecteerd. Alleen de geselecteerde mappen worden gesynchroniseerd, zelfs als een nieuwe map door een andere gebruiker wordt gemaakt.
   

Overige verbeteringen

 • Synchronisatie wordt sneller hervat in geval van een netwerkonderbreking, waardoor de prestaties worden verbeterd met instabiele netwerkverbindingen.
 • Als rootmappen voor het inschakelen van de bestandsserver worden herkend als verwijderd of ontbreekt, is de optie "Unlink" waarschuwing niet langer aanwezig. Dit helpt onbedoelde ontkoppeling door een gewone gebruiker te voorkomen, terwijl een beheerder toch de mogelijkheid krijgt om de verbinding met de webinterface te ontkoppelen.
 • Een waarschuwingsbericht waarschuwt een gebruiker wanneer een bestand niet kan worden gesynchroniseerd. (Bijvoorbeeld omdat het door een ander programma wordt gebruikt of alleen-lezen is). In het bericht wordt de gebruiker gevraagd het probleem op te lossen.
 • Een foutmelding waarschuwt een gebruiker wanneer het gesynchroniseerde hulpprogramma geen beveiligde verbinding tot stand kan brengen.
 • Wanneer machtigingen zijn gewijzigd, is synchronisatie nu sneller vanwege verbeterde prestaties bij het toepassen van Windows ACL-updates.
 • We hebben een probleem opgelost met het verwijderen van mappen met behulp van SyncedTool voor Windows. Verwijdering vond niet plaats in gevallen waarin het kenmerk "Alleen lezen" van Windows was ingesteld. Het kenmerk 'Alleen lezen' wordt nu verwijderd wanneer een map moet worden verwijderd.

Verholpen

 • GUI loopt vast in sommige gevallen.
 • MacOS GUI en problemen met pictogrammen-overlay zijn opgelost.
 • Verschillende fouten met bestandversies worden opgelost met de macOS.
 • Problemen met de verwerking van Windows ACL zijn opgelost.
 • Mappen selecteren / deselecteren (soms verkeerd geïnterpreteerd als verwijdering) is gecorrigeerd.
 • Een conflict wanneer bestanden worden bijgewerkt tijdens het hernoemen of verwijderen is opgelost.
 • De verwerking van dubbele extensie-uitsluitingen is gecorrigeerd.
 
 

Webbrowser

"Open in..." drop-down menu: 

Gebruikers hebben nieuwe keuzes in het vervolgkeuzemenu 'Openen in ...': ze kunnen kiezen om te openen in de Web Editor, in een Web Preview of met behulp van de Native Browser:


vboxxcloud web portal file options


Opmerking: Om een bestand in een "Native Browser (Standaard Browser)" te openen, moet een gebruiker toestemming hebben om bestanden te downloaden. Dit is vereist omdat de toepassing Synced Tool het bestand aan de native browser moet doorgeven voordat het met deze optie kan worden geopend. De native browser downloadt het bestand naar een tijdelijke map om het te bekijken.

Bovendien hebben browsers een breed scala aan mogelijkheden voor het verwerken van afbeeldingen, audio en video. Deze variatie kan de gebruikerservaring met een native browser beïnvloeden. (Meer informatie over de bestandsindelingen die door browsers worden ondersteund is op deze Wikipedia pagina te vinden.)

 

Standaard gebruikersverbeteringen:

 • Een bericht wordt via e-mail naar de maker van de deling verzonden wanneer een link naar bestanden of mappen verloopt. (Voorheen werd de melding alleen geïmplementeerd voor bestanden.)
 • De prestaties van de webinterface zijn verbeterd voor gebruikers met veel teamdelingen.
 • De uploadprocedure met slepen en neerzetten is verbeterd, waardoor het uploadsucces toeneemt.
 • Als toegang wordt geweigerd vanwege onvoldoende machtigingen, ontvangen gebruikers een bericht met de specifieke poging (in plaats van een generiek bericht met geweigerde toegang).
 • Lokale talen worden nu ondersteund in de teamdelinginterface.
 • bevestigingsbericht wordt weergegeven wanneer een deling is geactiveerd.
 • 403-fout treedt niet meer op wanneer een gebruiker als "Viewer" een bestand opent vanaf de pagina "Zoekresultaten"
Beheerderverbetering:
 
 • Beheerders kunnen de groepslidmaatschappen van een account beheren vanaf de pagina Accountinstellingen, inclusief het toevoegen en verwijderen van accounts aan meerdere groepen.
 • Een nieuw filter op de Admin-webportal (onder Machines) toont alle machines met bestandsserver-activeringstoewijzing:


  vboxxcloud listing machines


 • Om onbedoelde uitschakeling van de toewijzing te voorkomen, verschijnt een bevestigingsprompt wanneer een verzoek om het uitschakelen van de bestandsservertoewijzing wordt ingediend.
 • Beheerders kunnen de machtigingen van een bepaalde gebruiker binnen een bepaalde teamdeling zien.
 • Details met betrekking tot externe abonneemachines zijn verborgen. Dit is nodig omdat beheerders de computernaam als een identificatie gebruiken bij het afmelden van een specifieke machine van een andere organisatie voor een Teamshare. Het vrijgeven van gedetailleerde informatie over machines buiten de organisatie van de beheerder is een beveiligingsprobleem, dus details zijn nu verborgen.
 • Wanneer de abonnementen van een Team Share worden gewijzigd, worden in het dialoogvenster alleen de gewijzigde abonnementen weergegeven.
 • Wanneer u met CSV-import werkt, bevat het bevestigingsdialoogvenster de instellingen voor de machtigingsrol of nieuwe abonnees, voor een betere zichtbaarheid over de machtigingsrollen die zijn toegewezen aan geïmporteerde accounts. Bovendien is het uitvoerformaat verfijnd.
 • Wijzigingen die zijn aangebracht in Teamdeling-rollen worden toegevoegd aan de activiteitenlogboeken. Het is nu mogelijk om te zien wie eerder op een Team Share was geabonneerd, evenals hun toegewezen machtigingsrol. Bovendien is het mogelijk om te bekijken wie een machtigingsrol heeft gewijzigd en wanneer de wijziging heeft plaatsgevonden.
 • Wanneer toegewezen mappen zijn uitgeschakeld in de webinterface, wordt een nieuw item in het activiteitenlogboek gemaakt om informatie over de uitschakeling weer te geven. Dit is handig in het geval van meerdere beheerders, zodat de ene beheerder (indien nodig) een andere beheerder kan opvolgen waarom bepaalde instanties of FSE-toewijzing zijn uitgeschakeld.
 • Lokale talen worden nu ondersteund in de machtigingeninterface.
 • Probleem met ruimtequotaberekeningen in de Dashboard is opgelost.
 • Filter voor activiteitslogboek toont alle gebruikersactiviteit van de Web UI, Synced Tool voor Desktop en Web DAV (niet alleen van de Web UI).
 • Onverwachte wijzigingen bij het instellen van organisatiebeleid zijn verholpen.
 
 
 
 
Wanneer je meer wilt weten over deze update kan je hier een gratis 1-op-1 demonstratie inplannen.
 
Neem contact op met uw accountmanager of vBoxx-support als u vragen heeft.

vBoxx Team